خانه ای برای شهیدان کرببلا

« روزگاری در آسمان »

خانه ای برای شهیدان کرببلا

« روزگاری در آسمان »

(( به نام خداوند بزرگ و بخشایش گر ))

  سلام


 اسم من : ابواحسن جعفری  


خداوندا... رحمتی ببخش تا شرمنده کسی نشوم و محتاج کسی نباشم .  خداوندا  قوتم ببخش تا مورد ظلم دیگران قرار نگیرم . و به همه تنگدستان کمک کنم تا شما ازم راضی باشی و بنده هایت هم همینطور .خود را از من خوشنود ساز تا مورد خجالت شما  قرار نگیرم .